Enzymen en Whisky

Zonder enzymen zou er geen whisky bestaan. Enzymen zijn nodig om alcohol te maken. Enzymen en whisky: dikke vrienden! Maar wat zijn enzymen en hoe maken die alcohol? Volgens Wikipedia zijn enzymen: "eiwitten die als katalysatoren fungeren bij een bepaalde chemische reactie in of buiten een cel". Het enzym maakt de reactie mogelijk of versnelt [...]